POWER BI ADAPTACIJA ORGANIZACIJOJE: 2 situacija
POWER BI ADAPTACIJA ORGANIZACIJOJE: 2 situacija

Praėjusiame Ä¯raÅ¡e jau aptarėme pirmąją Power BI adaptacijos organizacijoje situaciją (skaitykite Äia). Šį kartą toliau tęsime kalbą apie trikdžius, kurie stabdo sėkmingą Ä¯rankio pritaikymą versle bei kaip siÅ«lome tai iÅ¡spręsti praktiÅ¡kai pritaikant atitinkamas priemones.  

Antroji situacija. Sukurtos naujos ataskaitos, tačiau vartotojai eksportuoja duomenis ir dirba su Excel. 
Ä®sivaizduokime tokį scenarijų, kad organizacijoje sukÅ«rėte ataskaitas, tačiau su laiku vis pastebite, kad vartotojai eksportuoja į Excel ir tęsia darbą jame. SavotiÅ¡kas žingsnis atgal, tiesa? Tačiau prieÅ¡ pradedant imtis kažkokių sprendimo bÅ«dų, geriausia iÅ¡siaiÅ¡kinti, kokios priežastys lemia tokį aktyvų Excel naudojimą. Toliau dalinamės savo patirtimi, kokie trikdžiai stabdė sėkmingą sukurtų ataskaitų naudojimą bei kas padėjo iÅ¡spręsti esamą situaciją. 

Kas stabdo sėkmingą adaptaciją? Kokie yra sprendimo būdai?

Adaptacijos trikdžiai Sprendimo būdai
Ataskaita neišpildo aktualaus scenarijaus
  • IÅ¡siaiÅ¡kinti, kodėl eksportuojama į Excel, adaptuoti ataskaitas
  • Informacijos papildymui, veiksmams naudoti Power Apps
  • Padėti iÅ¡naudoti paprastas savitarnos priemones
Power BI nepatogus detalesnei analizei
  • Komunikuoti skirtumus tarp eksportavimo ir „Analyze in Excel“ funkcionalumo
  • Pritaikyti modelį savitarnai, jei naudojami analizavimo funkcionalumai

Plačiau apie visus adaptacijos trikdžius kalbėjome mÅ«sų webinare. Apie antrąją situaciją pasakojame ir pateikiame praktinius pavyzdžius 14:07 – 26:22

Webinaro video